ศูนย์รับซื้อ-ส่งออกหมากแห้ง นครศรีธรรมราช

ดอกไม้ประจำจังหวัดดอกไม้ประจำจังหวัด


ชื่อดอกไม้     ดอกพุทธรักษา

ชื่อสามัญ      Butsarana

ชื่อวิทยาศาสตร์ Canna indica Linn.  
   
วงศ ์             CANNACEAE

 ลักษณะทั่วไป พุทธรักษาเป็นพรรณไม้ล้มลุก เนื้ออ่อนอวบน้ำ ลำต้นสูงประมาณ 1- 2
                  เมตร มีลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า เหง้า เจริญเติบโตโดยแตกหน่อเป็นกอ     
                  คล้ายกล้วย ใบมีขนาดใหญ่สีเขียว โคนใบและปลายใบรีแหลมขอบใบ
                  เรียบ กลางใบเป็นเส้นนูนเห็นชัด ใบมีก้านยาวเป็นกาบใบหุ้มลำต้นซ้อน                   สลับกัน ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้นช่อดอกเป็น ช่อ ตรงส่วน                   ยอดของลำต้น ช่อดอกยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ประกอบด้วย
                  ดอก8 - 10 ดอก และมีกลีบบางนิ่ม ขนาดของดอกและสีสรรแตกต่าง
                  กันไปตามชนิดพันธุ์

การขยายพันธุ์  การเพาะเมล็ด การแตกหน่อ

สภาพที่เหมาะสม  ดินร่วยซุย แสงแดดจัดกลางแจ้ง

ถิ่นกำเนิด        ประเทศอินเดีย| edit post