ศูนย์รับซื้อ-ส่งออกหมากแห้ง นครศรีธรรมราช

เกาะพิทักษ์


ความเป็นมา
เกาะพิทักษ์ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวท้องครก ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   เป็นเกาะตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินประมาณ 1 กิโลเมตร บนเนื้อที่ 712 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย 142 ไร่ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 570 ไร่ ปัจจุบันมีครัวเรือนอยู่อาศัย 42 ครัวเรือน ประชากร 200 คน


เกาะพิทักษ์ในปัจจุบัน จัดว่ามีชื่อเสียงทางด้านการบริหารการจัดการชุมชน จนเป็นชุมชนที่มีลักษณะการจัดการการท่องเที่ยวดีเด่น จนหลายหน่วยงานส่งคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิธีการต่างๆ
การจัดการเกาะพิทักษ์ เกิดความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้เกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านและผู้นำอย่าง นายอำพล ธานีครุฑผู้ใหญ่บ้าน หรือที่เรียกกัยว่า ผู้ใหญ่หรั่ง”  สำหรับเกาะพิทักษ์  ในอดีตชาวบ้านเรียกกันว่า เกาะผีทัก ตามคำบอกเล่าของชาวประมงคนหนึ่ง ซึ่งออกเรือหาปลาบริเวณ เกาะพิทักษ์ เมื่อมองที่ฝั่งบนเกาะ พบเงาคนกำลังกวักมือเรียก แต่พอเข้าไปบนเกาะกลับไม่พบผู้คนเลยซักคนเดียว ชาวประมงและชาวบ้านใกล้เคียง จึงเรียกเกาะนี้ว่า เกาะผีทัก ล่วงเลยมาถึงปัจจุบัน จึงเปลี่ยนชื่อเกาะเพื่อความสิริมงคล แต่ยังรักษาคำเดิมๆไว้ เพื่อให้ผู้คนจดจำได้ จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น เกาะพิทักษ์แทน  แม้เกาะพิทักษ์ จะเปนเกาะเล็กๆแต่บนเกาะยังมีการเดินทางถนนตัวหนอนรอบเกาะ นักท่องเที่ยวสามารถชมวิถีชีวิตชาวประมง ชมกรรมวิธีการเผามะพร้าว  ชมวิวรอบเกาะได้ ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง  ชุมชนเกาะพิทักษ์  ยังได้ชื่อว่าเป็นชุมชนที่อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเลได้ดีเด่น ไม่แพ้เกาะใดๆ ในอดีตชุมชนแห่งนี้ ยังเคยได้รับ รางวัลเกาะปลอดภัยจากยาเสพติดมาแล้ว 
           

โฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์ ที่ เกาะพิทักษ์
 จุดเริ่มต้นของกลุ่ม โฮมสเตย์ บ้าน เกาะพิทักษ์  เกิดเมื่อประมาณปี 2538 เมื่อเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากขึ้น ประกอบกับติดใจในธรรมชาติของเกาะ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงเริ่มมองหาที่พัก ผู้ใหญ่บ้านอำพล ธานีครุฑ จึงเรียกลูกบ้านประชุมหารือในการจัดทำบ้านพักในรูปแบบ โฮมสเตย์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นรายได้เสริมให้กับลูกบ้านบนเกาะ โดยในปีแรกได้เก็บเงินจากนักท่องเที่ยวเพียง 100 บาท ซึ่งถือว่าเป็นช่วงทดลองให้กับลูกบ้าน....ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาการพักผ่อนแบบ โฮมสเตย์ เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้น โฮมสเตย์ บ้าน เกาะพิทักษ์ จึงเริ่มรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้การจัดการในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อแบ่งปันรายได้ให้ทั่วถึง ซึ่งชาวบ้านบนเกาะทั้งหมด 42 ครัวเรือน ปัจจุบันสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกหลัง... โฮมสเตย์ เกาะพิทักษ์ นับเป็นชุมชนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากนิตยสาร และหนังสือหลายเล่ม ว่าเป็นชุมชนที่มีความน่าสนใจ และเป็นเกาะที่ยังคงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สวยงามรอบเกาะไว้ได้อย่างดีเยี่ยม และเริ่มเป็นเกาะที่ติดอกติดใจของนักท่องเที่ยวหลายๆ คนในขณะนี้
คุณป้าพร ธานีครุฑ ได้ให้ข้อมูลว่า การลงทุนทำโฮมสเตย์ไม่ได้มากมายอะไร เก็บเล็กผสมน้อย ลงทุนไปครั้งแรกประมาณ 10,000-20,000 แล้วค่อยเก็บทีละน้อย เพื่อนำไปซื้อไม้เพื่อต่อเติมโฮมสเตย์ ซื้อไม้แล้ว แช่น้ำทะเลไว้ใต้ทุนบ้าน เพื่อให้ไม้มีความเหนียวและความคงทน
โฮมสเตย์ทั้งหมดเป็นแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมบนเกาะ  รายได้ต่อเดือนตกประมาณเดือนละ 40,000(ยังไม่รวมค่าใช่จ่าย)  ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะที่สุด

0 Responses

แสดงความคิดเห็น